Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden")

Lees deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") aandachtig voordat u de https://www.gunsbv.be website (de "Dienst") beheerd door Guns bv ("ons", "we", of "onze") gebruikt.

Uw toegang tot en het gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Dienst of ze gebruiken.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als je het niet eens bent met welk deel van de voorwaarden ook, heeft u geen toegang tot de Dienst en mag u ze niet gebruiken.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, inclusief, zonder beperking, eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, schadevergoeding en beperkingen van aansprakelijkheid.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites van derden of naar diensten die geen eigendom zijn van of in beheer zijn door ons. We hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Jij erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van een website of dienst die u bezoekt, te lezen.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheersd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Belgiëzonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de resterende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen het geheel van overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst en vervangt eerdere overeenkomsten tussen ons over de Dienst.

Veranderingen

We behouden ons het recht om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Bij een herziening zullen we u proberen ten minste 30 dagen van te voren op de hoogte te stellen voor de wijzigingen van kracht worden. Wat een verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald. Door onze Dienst te blijven gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Dienst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen.

Otterstraat 92
Turnhout
2300 Antwerpen
België